Porth ysgol Xperios

Mae Gwasanaeth Cerdd Gwent wedi dechrau defnyddio system newydd yn ddiweddar a fydd yn galluogi ysgolion i gael mynediad at fanylion y gweithgareddau y mae Cerdd Gwent yn eu cynnal yn yr ysgol.

I gael mynediad i’r system e-bostiwch i ofyn am gyfrif defnyddiwr. Byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi sefydlu “cyfrif Schooble”, bydd hyn yn eich galluogi i gael mynediad i’r Porth Ysgolion o fewn gwefan Gwent Music. Sylwch y rhaid i’r Pennaeth sefydlu cyfrif i arwyddo unrhyw Lefel Gwasanaeth Cytundebau y mae’r ysgol yn cael gyda Cerdd Gwent. Gallwch hefyd ofyn am “mynediad weld yn unig” ar gyfer gweinyddwyr a/neu eich Penaethiad Celfyddydau Mynegiannol.