Staff Cerdd Gwent

Mae Cerdd Gwent yn rhoi pwys mawr ar ansawdd ein staff mewn ysgolion a gallwn gadarnhau bod ein holl athrawon yn dilyn y gwiriadau cyflogaeth

  • Gwiriad DBS Manwl
  • Rhestr Gwahardd Plant
  • Hawl i Weithio yn y DU
  • Hunaniaeth
  • Gwirio Cymwysterau
  • Cyfeiriadau

Mae gennym proses barhaus o arsylwi tiwtoriaid i sicrhau ansawdd y ddarpariaeth.