Therapi Cerddoriaeth

Rydym ym gallu darparu sesiynau unigol a mewn grwp o therapyddion cerddoriaeth cymwysedig.

Sesiynau unigol:

Mae pob sesiwn therapi cerdd yn unigryw. Mae ein therapyddion cerdd yn deall bod cerddoriaeth yn atgofus ac yn gallu sbarduno gwahanol ymatebion. Ein nod yw ceisio cyfoethogi bywyd pob plentyn, gan ganolbwyntio ar beth maen nhw’n gallu gwneud ac yn eu helpu nhw estyn eu potensial trwy gerddoriaeth.

 

Sesiynau mewn grwp:

Dros gyfnod o chwe wythnos, bydd ein therapyddion cerdd yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o weithgareddau cerddorol yn cynnwys gemau, gwaith byrfyfyr a chydweithio, yn datblygu sgiliau cymdeithasol, emosiynol a chyfathrebu. Rydym yn gwahodd y plant i ddewis bod yn rhan o’r grŵp, gan rannu’r lle a chreu cerddoriaeth.