Y Digwyddiad Queen’s Platinum Jubilee Beacon

Mae wedi bod yn fraint i Cerdd Gwent fod yn rhan fach o ddathliad gwych y Jiwbilî Beacon yng Nghaeau Chwarae y Frenhines Elizabeth ll yn Ringland yr wythnos diwethaf.

Roedd yr Ensembles Pres a Cheltaidd yn ein balch fel bob amser ac roedd yn wych cael canu gyda sawl côr o’r ddinas.

Diolch enfawr i’n myfyrwyr a’u teuluoedd a fynychodd ac a wnaeth y digwyddiad yr hyn ydoedd.

Diolch i Gynor Dinas Casnewydd, Côr Meibion Dinas Casnewydd, Addams Chorale a Chôr Cadeirlan Casnewydd am ddigwyddiad gwych a gafodd gefnogaeth dda iawn!