Ymweliad i Chelsea 2022

Ymweliad i Chelsea 2022

Ar 3 Rhagfyr 2022, teithiodd Band Chwyth cymunedol Cerdd Gwent a Chôr Cymunedol Sir Fynwy i fyny i Lundain i berfformio ar gyfer y Pensiynwyr Chelsea.

Roedd yn hyfryd cael cais i ddychwelyd, yn dilyn rhai blynyddoedd pan rwystrodd Covid ein perfformiadau, a chafwyd amser bendigedig gan bawb.

Diffyrrodd band a’r côr y Pensiynwyr yn eu cartref yn Chelsea, a hoffai’r ddau grŵp rannu diolch enfawr am ddangos derbyniad mor gynnes iddynt.